Topogrāfija

  • Topogrāfiskā uzmērīšana dažādos mērogos
  • Būvniecības asu nospraušanu dabā
  • Būvniecības un montāžas darbus, ģeodēzisko nodrošinājumu un kontroli
  • Teritoriju un būvju deformāciju novērošanu


Nodaļā ir visi lauka un kamerālo darbu izpildei nepieciešamie tehniskie līdzekļi: teodolīti, nivelieri, elektroniskie taheometri un gaismas tālmeri, kā arī firmas “Leica” stacijām. 

Lai paaugstinātu izpildāmo ģeodēzisko un topogrāfisko darbu precizitāti un samazinātu izpildes termiņus, uzmērīšanas darbu veikšanai mēs izmantojam mūsdienu tehnoloģisko moduļu GPS (globālā pozīcionēšanas sistēma) aparatūru Trimble Total Station ® 5700. Trimble Total Station ® 5700 ir piemērota plaša profila uzmērīšasnas darbu veikšanai, tajā skaitā topogrāfisko plānu un karšu izgatavošanai projektēšanas un celtniecības vajadzībām, celtniecības procesa ģeodēziskajam nodrošinājumam, ceļu, dzelzceļu, naftas un gāzes vadu trasēšanas darbiem, deformācijas noteikšanai u. c. Izmantojot Trimble Total Station ® 5700, var iegūt augstas precizitātes mērījumus ātrā laikā.

Zvani +371 26413888 vai uzraksti mums!

hCaptcha