AS "GEOSERVISS"

 

Akciju sabiedrība "Ģeoserviss" kā privāta sabiedrība reģistrēta Latvijas Valsts Uzņēmumu reģistrā 1993.gadā 15.aprīlī. Reģistrācijas Nr. 000312504. Darbības sākums – 1993. g. 1. maijs.

Sabiedrības galvenais darbības virziens – inženiertehniskā izpēte būvniecības vajadzībām (apbūves laukumu topogrāfisko un ģeotehnisko apstākļu izpētei, būvdarbu uzraudzībai, būvju un grunts pamatnes deformāciju novērošanai u.c.).

Akciju sabiedrības darbība inženiertehniskās izpētes jomā ir licencēta ar attiecīgo Valsts institūciju (Latvijas Valsts Zemes dienesta un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas pārvaldes) atļaujām.

Mūsu firma veic kompleksos inženierizpētes darbus projektēšanas un celtniecības vajadzībām, nopamato racionālu teritorijas izmantošanu un pareizu ēku izvietojumu (inženierģeoloģisko apstākļu un dabīgās pamatnes nestspēju izpēti dažādu veidu pamatiem, teritorijas ekoloģisko apstākļu vērtējumu un iespējamo izmaiņu prognozi), inženierģeoloģisko kartēšanu, lai noteiktu bīstamo ģeoloģisko procesu un nestabilo grunšu izplatību, kā arī teritorijas piemērotību apbūvei, topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus.

Sabiedrība nodrošina kvalitatīvu izpētes darbu veikšanu: tā apgādāta ar nepieciešamiem tehniskiem līdzekļiem un kvalificētiem speciālistiem.

A/s "Ģeoserviss" strādā cilvēki ar ilggadīgu profesionālā darba pieredzi un atbilstošu izglītību, kas izprot sava darba svarīgumu kvalitātes mērķu sasniegšanai un rāda klientos parliecību, ka uz a/s "Ģeoserviss" personāla darbu var droši paļauties.