Ģeotehniskā izpēte un laboratorija

Jau 30 gadus palīdzam klientiem visā Latvijā

Ģeotehniskā izpēte

Grunts un hidroģeoloģisko apstākļu izpēte būvlaukumos pēc valsts organizāciju, privātuzņēmumu un individuālo īpašnieku pasūtījuma.

ĢEOTEHNISKĀ LABORATORIJA

Grunts fizikālā un mehāniskā testēšana un minerālo materiālu fizikālā testēšana, izmantojot LVS un GOST metodes.

TOPOGRĀFIJA

Topogrāfiskā uzmērīšana, būvniecības asu nospraušana dabā, ģeodēziskais nodrošinājums un kontrole, teritoriju un būvju deformāciju novērošana.