Ģeotehniskā izpēte un laboratorija

Jau 25 gadus palīdzam klientiem visā Latvijā

Grunts un hidroģeoloģisko apstākļu izpēte būvlaukumos pēc valsts organizāciju, privātuzņēmumu un individuālo īpašnieku pasūtījuma.

Grunts fizikālā un mehāniskā testēšana un minerālo materiālu fizikālā testēšana, izmantojot LVS CEN un GOST metodes.

Topogrāfiskā uzmērīšana, būvniecības asu nospraušana dabā, ģeodēziskais nodrošinājums un kontrole, teritoriju un būvju deformāciju novērošana.